Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Раздзелы сайта

.

.

Прафілактыка СOVID-19

Навучанне з ІКТ

Самааналіз урока

Самааналіз урока

В а р і а н т 1

 • Месца ўрока ў сістэме ўрокаў па дадзенай тэме.
 • Тып, выгляд ўрока; мэты ўрока, ступень іх дасягненні ў канцы ўрока.
 • Метады навучання, якія выкарыстоўваюцца на ўроку ў рознай класіфікацыі (па перадачы зместу і спосабаў дзеянняў з імі; па арганізацыі дзейнасці школьнікаў і т. П.).
 • Пералічыце формы і метады кантролю, якія выкарыстоўваюцца на ўроку. Вызначыце аператыўнасць іх выкарыстання.
 • Вылучыце этапы ўрока па іх мэтам і назавіце метады матывацыі, кантролю і навучання на кожным этапе.
 • Спосабы ажыццяўлення індывідуальнага падыходу, узроўневай дыферэнцыяцыі на ўроку, уліку псіхалагічных асаблівасцяў школьнікаў, заканамернасцяў працэсу навучання.
 • Ахарактарызуйце метадычныя асаблівасці ўтрымання ўрока (ўвядзенне новага паняцця; вывучэнне уласцівасцяў, прыкмет; тыпавыя задачы; аперацыйны склад дзеянняў і т. П.).
 • Вылучыце аналітычныя і сінтэтычныя прыёмы разумовай дзейнасці. Якім аддавалася перавага на ўроку? Чаму?
 • Наколькі поўна вытрыманая методыка навучання рашэнню задач (аналіз, матывацыя і мадэляванне ўмовы, складанне мадэлі, выбар тэарэтычнай базы, пошук шляхі вырашэння, рашэнне, даследаванне выніку, фармуляванне адказу, вучэбна-пазнавальны аналіз). Чым тлумачыцца адступленне ад дадзенай методыкі?
 • Якімі абагульненымі разумовымі ўменнямі авалодалі школьнікі на ўроку? Як арганізоўвалася гэтая дзейнасць?
 • Пакажыце тыповыя памылкі вучняў пры вывучэнні дадзенага ўтрымання; шляхі іх папярэджання і ліквідацыі.
 • Як выкарыстоўваліся гульнявыя сітуацыі, калектыўныя і групавыя формы працы?
 • Ці былі на ўроку ўдалыя выхаваўчыя моманты? Ахарактарызуйце выхаваўчую каштоўнасць ўрока ў цэлым.
 • Ці ўдала абраная сістэма метадаў навучання на ўроку ў цэлым з пазіцый асобаснага і дзейнаснага падыходаў да працэсу навучання?
 • Ці было на ўроку паразуменне настаўніка і вучняў, як будавалася зносіны ў працэсе сумеснай працы?
 • Вашы рэкамендацыі па ўдасканаленні, больш ўдаламу выбару метадаў, арганізацыі ўрока.

В а р і а н т 2

I. Тэма ўрока. Адукацыйныя, выхаваўчыя і развіваючыя мэты ўрока.

Абгрунтаванне настаўнікам структуры ўрока, ступень яе рэалізацыі.

II. Змест урока і яго кампаненты.

1. Адпаведнасць зместу матэрыялу ўрока патрабаванням праграмы:

а) паўната і цэласнасць адлюстравання пытанняў праграмы;

б) уменне настаўніка (вучняў) вылучаць галоўнае ў вывучаным;

в) сувязь зместу дадзенага ўрока з раней вывучаным матэрыялам;

г) міжпрадметныя сувязі.

2. Навуковасць і даступнасць выкладу матэрыялу ўрока. Дакладнасць і выразнасць вызначэння ўсіх вывучаемых паняццяў.

3. Выхаваўчая накіраванасць зместу ўрока. Уменне настаўніка вылучыць асноўную светапоглядную ідэю ўрока і разуменне яе навучэнцамі.

4. Ацэнка маральнага зместу ўрока.

5. Практычная накіраванасць зместу. Прафарыентацыйнае ўплыў урока, накіраванасць на працоўнае выхаванне.

III. Метады навучання на ўроку.

1. Якія метады навучання дамінавалі на розных этапах урока?

2. Якія метады і прыёмы аказвалі найбольш эфектыўнае ўплыў на раскрыццё зместу вучэбнага матэрыялу?

3. Якія вы можаце адзначыць метадычныя навінкі, іх эфектыўнасць, мэтазгоднасць выкарыстання менавіта на дадзеным уроку?

4. Вылучыце метады і прыёмы развіцця пазнавальнай актыўнасці вучняў.

5. Ацэніце методыку арганізацыі самастойнай работы вучняў на ўроку. Прыёмы індывідуалізацыі і дыферэнцыяцыі навучання, прыёмы арганізацыі калектыўнай працы навучэнцаў.

IV. Арганізацыйнае пачатак урока.

1. Гатоўнасць настаўніка да ўрока (наяўнасць плана, канспекта, інструментаў, абсталявання і т. П.).

2. Гатоўнасць вучняў да ўрока (дзяжурныя, наяўнасць падручнікаў, сшыткаў, інструментаў і т. П.).

3. Гатоўнасць памяшкання да ўроку (дошка, мел, чысціня і т. Д.).

V. Арганізацыйная структура ўрока.

1. мабілізуе пачатак урока.

2. Выразнасць ўсёй структуры ўрока і скончанасць яго асобных этапаў.

3. Насычанасць ўрока.

4. Кантакт настаўніка з класам (эрудыцыя, аўтарытэт, гаворка і т. П.).

5. Актыўнасць навучэнцаў на ўроку ў цэлым і на асобных этапах.

VI. Дзейнасць настаўніка на ўроку.

1. Арганізацыя прайгравае і творчай дзейнасці вучняў на ўроку (уменне настаўніка прымяняць метады: інфармацыйна-рэцэптыўны, рэпрадуктыўны, праблемнае выкладанне, эўрыстычны і даследчы).

2. Суадносіны кантролю, аналізу і ацэнкі дзейнасці вучняў настаўнікам і самакантроль, самааналіз і крытычныя ацэнкі школьнікаў.

3. Арганізацыя падахвочванні вучняў да дзейнасці (устаноўкі, каментары настаўніка, стымуляванне цікавасці, прымус).

4. Прыёмы арганізацыі увагі, падтрымліванне цікавасці да выкананай навучэнцамі працы, разнастайныя заданні, мэтавыя ўстаноўкі перад выкананнем заданняў, выкарыстанне правілы запамінання, прыёмаў актуалізацыі ведаў, уменняў навучэнцаў (адмыслова падабраныя пытанні, задачы, алгарытмы, эўрыстыка, схемы і т. П.) .

5. Стан сшыткаў, праверка іх настаўнікам.

VII. Дзейнасць вучняў на ўроку.

1. У якой меры настаўніку ўдалося ўцягнуць ўсіх вучняў у актыўную працу на ўроку?

2. З дапамогай якіх прыёмаў і форм работы дамагаўся настаўнік актыўнасці і самастойнасці мыслення вучняў (сістэма пытанняў, стварэнне праблемнай сітуацыі, розныя ўзроўні дзейнасці вучняў на асобных этапах і ўроку ў цэлым, віды творчай працы навучэнцаў і т. П.)?

3. У якой меры настаўніку атрымалася спалучаць франтальную і індывідуальную працы навучэнцаў на асобных этапах і ўроку ў цэлым? Ажыццявілася Ці спроба арганізацыі калектыўнай, групавой і індывідуальнай дзейнасці вучняў?

4. У якой меры настаўніку ўдалося фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў на ўроку (арганізацыя засваення, замацавання паўтарэння, папярэджанне, забывання і т. П.)?

VIII. Агульная адзнака ўрока.

1. Выкананне плана ўрока.

2. Дасягненне мэты ўрока.

3. Асабліва цікавае і павучальнае на ўроку.

4. Якое і наколькі мэтазгодна ўжывалася абсталяванне, ТСО, вучэбна-метадычнага комплексу і т. П.?

а) Валоданне тэхнікай - праца з дошкай, ТСО, выкарыстанне наглядных дапаможнікаў, валоданне метадамі і прыёмамі навучання, арганізатарская дзейнасць настаўніка і т. д.

б) Эфектыўнасць методыкі прымянення комплексу навучальных дапаможнікаў на ўроку: падручнік, табліца, раздатачны матэрыял і т. д.

в) Па якіх фактах можна меркаваць аб засваенні навучальнага матэрыялу ўрока і яго разумення?

г) Якія шляхі эканоміі часу ўрока былі выкарыстаныя настаўнікам?

5. Якія недахопы адзначаны на ўроку?

6. Высновы, ацэнка ўрока.

Варыянт 3

1. Ацэнка агульнай структуры ўрока.

Да якога тыпу ўрока можа быць аднесены дадзены ўрок? Якое месца ўрока ў тэме, раздзеле, курсе? Ці выразна вылучаны элементы ўрока дадзенага тыпу і ці правільна вызначана дазавання часу, якая адводзіцца на кожную частку ўрока?

2. Рэалізацыя асноўнай дыдактычнай мэты ўрока.

Ці ўсё патрабаванні праграмы па дадзенай тэме (пытанні) атрымалі адлюстраванне ва ўроку? Наколькі актыўныя былі навучэнцы пры азнаямленні з новым матэрыялам (ўспрыманне, разуменне, абуджэнне пазнавальнай цікавасці)? Ці дакладна прадумана методыка вырашэння асобных "блокаў" новага матэрыялу?

Як і што трэба было змяніць у вывучэнні новага матэрыялу і чаму?

Ці мела месца арганізацыя першаснага, спадарожнага замацавання (у працэсе азнаямлення з новым, на спецыяльна выдзеленым этапе ўрока)? Як ажыццяўлялася праверка якасці ведаў, уменняў і навыкаў вучняў (якім быў ахоп навучэнцаў, прынцып выкліку і да т.п.)?

3. Ажыццяўленне развіцця вучняў у працэсе навучання.

Ці мела месца ўцягванне навучэнцаў у асноўныя разумовыя аперацыі (аналіз, сінтэз, абагульненне, класіфікацыя, сістэматызацыя)? Ці ажыццяўляліся унутрыпрадметныя і міжпрадметныя сувязі? Ці былі выкарыстаныя сродкі развіцця творчага мыслення? Паведамлялася Ці на ўроку якая-небудзь інфармацыя для агульнага развіцця? Ці мела месца эстэтычнае развіццё навучэнцаў?

4. Выхаванне ў працэсе ўрока.

Ці былі цалкам выкарыстаны выхаваўчыя магчымасці зместу вучэбнага матэрыялу? Якая праца вялася па фарміраванні светапогляду? Як была забяспечана на ўроку сувязь навучання з жыццём? Ці былі выкарыстаныя выхаваўчыя магчымасці ацэнкі ведаў? Якое было выхаваўчае ўздзеянне асобы самога настаўніка?

5. Захаванне асноўных прынцыпаў дыдактыкі.

Ці правільна была арганізавана дзейнасць настаўніка і дзейнасць навучэнцаў з пазіцыі рэалізацыі прынцыпаў навучання?

6. Выбар метадаў навучання.

Выконваліся Ці агульныя патрабаванні да выбару метадаў навучання (у залежнасці ад агульнай мэтавай накіраванасці, дыдактычнай мэты, спецыфікі вучэбнага матэрыялу, прадмета, узросту і індывідуальных асаблівасцей вучняў і да т.п.)?

7. Праца настаўніка на ўроку.

Якія віды дзейнасці настаўніка мелі месца на ўроку і ў якіх суадносінах (маўленчая дзейнасць, слуханне, запісванне, дапамога навучэнцам і інш.)? Ці быў дасягнуты кантакт з класам.

8. Праца вучняў на ўроку.

Якой была актыўнасць вучняў на розных этапах урока? Якімі былі віды дзейнасці вучняў на ўроку? Звярталася Ці ўвагу на культуру працы? Якая дысцыпліна была на ўроку і чаму?

9. Гігіенічныя ўмовы ўрока.

Дастатковая асветленасць класнай пакоя: Сядзяць Ці навучэнцы з улікам іх здароўя, росту, паспяховасці? Ці ўдала складзена расклад?

10. Некаторыя сацыяльныя задачы.

Задачы, звязаныя з рашэннем педсавета, метад аб'яднання або прадыктаваныя даследаваннем школы.

У залежнасці ад моманту аналіз можа праводзіцца не па ўсіх параметрах, а па двух-трох з пералічаных.

Самааналіз - гэта ўжо пачатак падрыхтоўкі настаўніка да наступнага ўрока.